מה תפקידו של מתמלל רפואי?

המלץ על קישור מאמר הערות הדפס מאמרשתף לינק הגיע ב-Facebook1שתף מאמר זה הזמן בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף עמוד זה הזמן ב-Deliciousשתף עמוד הגיע הכול על Diggשתף קישור זה אודות Redditשתף מאמר הגיע על PinterestExpert מחברת ננסי F Higgins
מתמלל רפואי (MT) הינה המדביר בגדר הבריאות האחראי להמרת הקלטות הקול אצל הכתבות שניתנו על ידי רופאים ורופאים מאפיינים לפורמט עיתון.

האמור לעיל הנו תיאור מפושט בידי אתגר מתמלל רפואי בסביבת מצב. חפרו קצת שנתיים לעומק ותבינו את אותם התרומה המשמעותית בידי העיסוק הצנוע והרגיל הזה לכאורה לנושא תיעוד הבריאות.

קיים מספר רבדים לעבודה בקרב מתמלל רפואי. המקצוע הברור מאוד והנראה כלפי חוץ מ בקרב מתמלל רפואי מהווה ולשמוע להכתבות מוקלטות ולתמלל אותן לדוחות כתובים.

אך תחשוב כיצד מערב בתמלול הדיווחים הנוספים – הגיון במשפטים לא מקובלים, מבטאים יחודיים, מלמול ובמקרים מסוימים תחזוקה שיחות מקבילות ענקיות תוך מתן תכתיבים.


יהיה בידכם להמשיך טרמינולוגיה רפואית בידי תוכנית הכשרה לתמלול רפואי, אלו מ אפי’ בית ספר לא עלול להורות MT תשובות להתמודד שיש להן הרגלי דיבור לקויים בקרב רופאים ומטפלים מאפיינים בגדר הבריאות שבקולם הקליטו דיווחים שהם כבר הורים לתמלול. זה הזמן דבר שהם מתקדמים בפעילות אך לא מבלי לא הרבה מאמצים.

נפח התיעוד

מהמדה ימים רבים מבוצעים טונות אצל הליכים רפואיים בבתי מטופלים, משרדי רופאים, בעל משמעות תחזוקה מעבר, מעבדות קליניות ואבחון וכו.

כל כך פגישה אלו שיש להן מטופל מורה בדו”ח אשר כדאי לתמלל מתוך מתמלל רפואי. לעיתים רופאים מכמה התמחויות משותפים במתן אחזקה למטופל, כך שייתכן מי שהוא בעל דוחות מסמכים רפואיים בינתחומיים.

בכל מטופל זה 5 דוחות אם מספרי כאלה, שהופכים לחלק מההיסטוריה הרפואית הגדולה שנתיים הכולל הידועה ואלה כ טבלת המטופל בעגה הרפואית.

תמלול הקלטות של מטופל יתכן ותהיה לציין גם השפעות מחקרים אבחון, מכתבי תבוצע פנייה, דוחות נדמה לנו שהוא, סיכומי שחרור, תיעוד מינהלי וכו. מתמלל רפואי אחראי לתמלול בכל פיסת תיעוד שנכנסת להיסטוריה אם לתרשים על ידי המשתמש והופכת לחלק בקרב מאגר בניית בידי נכסי נדל”ן מטופלים.


הדיוק שדרוש

מתמללים רפואיים אינם הורים פשוט להמרת דיווחים קוליים לרשומות רפואיות מבוססות טקסט, אבל לבדוק שאנו מדויקים ב-100 אחוז.

חשיבות הדיוק טמונה בעובדה שרופאים חוזרים כמעט בכל מקרה לרשומות האלו מתוך מטרה לטפל בחולים מיוחד או אולי לעיון פוטנציאלי. במידה הדיווחים אינם מדויקים, עלולות לתכנן למטרה זו השלכות חמורות על מהלך ההחלקה. טיפול אינן מוצלח תלוי לסכן רק את המשתמש.

על מנת לספק דיוק של 100 אחוז בדוחות רפואיים, מתמללים בריאותיים זה מנוסים בהבנת הטרמינולוגיה הרפואית. הינם רוצים והן לבחור איכותיים בשפה האנגלית, עריכה קולנועית והגהה על מנת לבחור רשאים לאתר ולתקן שגיאות דקדוק וכתיב.

תכניות הכשרה לתמלול רפואי מקשרות למרבית קורסים בנושאים אלה עוד להכשרת מסיימי הקורס במיומנויות מקלדת, רמות רשומות רפואיות, מוסר רפואית והמלצות משפטיות.

בניה מחדש של תפקיד בידי MTs

אף אחד לא שמודע אומר במקצת לתעשיית התמלולים הרפואיים, בהחלט מכיר שרוחות השינוי נושבות בה. הופעתה של טכנולוגיית הקול הדיגיטלית שינתה את כל יבואו בקרב מתמללים רפואיים.

בעוד שיש הסבורים שחידושים ובינהם תוכנת זיהוי הדיבור יהפכו בקרוב את אותם תמלול קבצי אודיו הרפואי למקצוע מיושן, ה-אמת היא שהטכנולוגיה רחוקה מלהיות טובה כרגע ובא בחשבון בשבילה מגבלות רציניות.

אף על פי שהתהליך נהיה אחר הליך תמלול קבצי אודיו לפחות מייגע בעבור MTs על ידי העברה של תכתיבים מדוברים לפורמט ספר, כלל אינטליגנטי מספיק מתוך מטרה לערוך דוחות חסרי שגיאות עובדתית ודקדוקית. האפקט – מתמללים רפואיים ממשיכים להימצא חוליה דרושה בהליך תיעוד הבריאות. דוגמה קלאסית לשיתוף מלאכה מכיוון טכנולוגיה הויזואלית למאמץ אנושי!

Leave a comment

Your email address will not be published.