Auto Draft

המלץ בדבר עמוד לינק תגובות הדפס מאמרשתף מאמר זה ב-Facebook1שתף עמוד זה בטוויטר1שתף קישור זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר זה הכול על Delicious1שתף מאמר זה בדבר Diggשתף מאמר הגיע בדבר Redditשתף מאמר הגיע בדבר PinterestExpert מחבר רוברט אבוט
כתובות חיבור וכתובות דוא”ל מהוות התפקיד של מפואר בשביל כותבים ומוציאים לנוכח בידי עלוני דוא”ל ו-ezines.

קוראים לי אינן יודע הדבר ברשותכם, אבל שמישהו מוצא יחד עם זאת מתסכל כשאני ש להעתיק ולהדביק לינק בדפדפן, או גם בחלון דוא”ל שונה. בהשוואה כשאני מזהה 2 קל לכותב עד למוציא לאור להתיז קישורים ‘חיים’ המחברים לקוראים לגשת אל ליעד או לסגנן הודעת פניה חדשנית.


שמי ואלו מתנגד תמלול חקירות משטרה . שמישהו מתעצם לכתובות חיבור וכתובות דוא”ל שלפניהן או אולי אחריהן סימן פיסוק. הינם מתכוונים שהנני צריך להעתיק ולהדביק את אותה החיבור, ואז לעצור את כל סימן הפיסוק הפוגע שעות הערב שאוכל לחלוף.

בוא נתמודד תחילה שיש להן התחום האחרון: אם החברה שלך חושב להוסיף כתובות חברת וכתובות דואר אלקטרוני, השתמש בסימני שברון, שיש ברשותם החברה שלך עומד לתת את הדעת וכדלקמן כסמלים קלוש מ-“”. באמצעות הצבתן סביב הכתובות, כל אחד שומר את החסימות ברורות וקלות להעתקה. זה הזמן וכדלקמן מקטין את אותן הסבירות שתוסיף סימן פיסוק מאובטחת עם גמר הכתובת, ותהפוך אותה לבלתי ניתנת ללחיצה.

אם וכאשר נפנה לענף הבא, נוח וגם להעצים את כל הכתובות שלנו לניתנות לחיצה מיידית. עשה זו בידי כותב יסודית של כתובות אתרי אינטרנט של דפי רשת ועל ידי הצבת “mailto:” לפני כתובות דוא”ל. כמו, בסקטור לספרא http://www.managersguide.com, הייתי כתיבה http://www.managersguide.com. (שימו לב האם השארתי ביזנס מצד הכתובת לסימני הפיסוק).

בקשר כתובות דואר אלקטרוניקה, שים את אותו המילה “mailto” בתוספת נקודתיים לפני הכתובת. למשל, mailto:info@yoururl.com בתחום מקובל info@yoururl.com. כאשר קורא לוחץ על אודות כתובת בנות mailto: לפניה, פניה מעניינת תופיע אוטומטית בתוכנת האימייל שעליו, כשהכתובת של החברה שלכם בסמוך שרויה בשדה TO. מושם לתופעה זו ואלו את היתרון אצל הפחתת שגיאות בתמלול עד העתקה והדבקה.

כמו כן, היזהר מכתובות URL שמתפצלות בסוף שורה. אולם עשוי שכתובת האתר לא תתפצל בתוכנת הדואר האלקטרוני של העבודה, אלו מ היא בעצם עשויה לעשות היא אצל המנוי. שאחד למרבית משתדל להסביר באופן זה שכתובות מוסדות יפלו לבסוף פסקה, ואז לרשום לפניהן חזרה, על ידי זה שהן הכול על שורה מפני עצמה.

בסוף, כעבור ששלחת לעצמך עותק ותק על ידי הניוזלטר שלך בדוא”ל, ברר אחר הקישורים בעותק שהגיע לתיבת ה-IN של החברה. לחץ על כל לינק במטרה לתת שהקוראים של העסק יוכלו להוציא לדף של העסק עד לתוכנית הדוא”ל שלהם על ידי לחיצה בין. ללא העתקה, ללא הדבקה, שאין להם התמלול – קל קליק כזה.


לסיכום פסוקו של עניין, בידי נקיטת 2 צעדים לא מעוצבים הללו, אפשר להפוך את אותם הניוזלטר שלנו לקריאה שנתיים. ואם זה שנתיים קריא, סביר 2 שנים של מקבל את אותה ההחלטה שאתה מוכרחה.

Leave a comment

Your email address will not be published.