3_Card_Poker_Strategy

כותרת:


אסטרטגיית פוקר 3 קלפיםספירת מילים:

361
סיכום:

כשאתה פורץ אחר חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד אצל פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה הראשונה מתחיל צריך הוא הרגישות הרבה של מוצקה על ידי הכללים. בענף להתמודד בוהה מול שחקנים מיוחדים, העסק שלך מתמקצע אל מול אל מול הסוחר. כל אחד ש יד חזקה מהסוחר (ולפחות זוג) על מנת לנצח. לכל אחד מכם מחולקים שלוש קלפים, והקלפים מדשדשים אחרי יותר מידי יד. מכיוון שיש בזול אפשרויות לעשות סטרייט בעלות 3 קלפים מאשר סומק, הסטרייטים מדורגים גבוה. האסים גבוהים או לחילופין …

מילות מפתח:

פוקר 3 קלפים, פוקר שלוש קלפים


מוסד המאמר:

כשאתה פורץ את אותם חבילת 52 הקלפים ועוסק ביד אצל פוקר 3 קלפים, האסטרטגיה המקדימה מתחיל ש הוא רגישות מוצקה בידי המדריך. בשטח להתמודד בפני שחקנים מגוונים, החברה שלך מתמקצע אל מול בפני הסוחר. אני שהמזוזה יד חזקה מהסוחר (ולפחות זוג) במטרה לנצח אותם. לנו מכם מחולקים שלוש קלפים, והקלפים מדשדשים שנגמרת כל יד. מכיוון שיש לא ממש פתרונות לעבור סטרייט אלו שיש להן 3 קלפים מעניק סומק, הסטרייטים מדורגים גבוה. האסים גבוהים או שמא שפויים.

כנס לאתר זה שלך ישמח לבצע משני הימורים: האנטה והזוג פלוס. הקלק היא העמלה שנגבית ממך בעבור התנהגות ביד. ה- Pair Plus מה ווה ההימור של החברה המוצע יד במחיר זוג ומעלה. אתה הן לא ש לעשות את אותם נלווה ההימורים, אמנם החברה שלך אשר לא פחות מ להמר אודות אנטה במטרה להישאר במשחק.

אני ante אם וכאשר אתה שם רק את ההימור המתארת את כסאות משחק הרשת בענף Ante. גם לאתר שלך הכולל לדילר מחולקים שלוש קלפים בנות הפנים כלפי מטה. ההחלטה שמטרתה שלך? במידה ש הקלפים האלה די גבוהים ביותר למטרת שתוכל להמר או גם שהינכם צריך לקפל אותם? מקפלים ומאבדים את אותה האנטה. הימר ואתה מציב את אותן ההימור השווה לאנטה בשולחנות התהליך. תזכה ותקבל את אותו התשלומים על ידי אנטה ושל זוג צעיר פלוס.

על אודות הסוחר לשאת שיש לו מלכה או אולי יותר טוב במטרה להישאר במשחק. נוספת, אתה לוקח רכישה הכניסה שלהם רק אם זה משלם ממון לרוב (1 עד ל 1) וכל עוד אינן התקפלת.

שכר אנטנה

– סטרייט לוקח לשלם לו של 1 ואפילו עד 1.
– שלוש מסוגן מקבלות הוצאה כספית בקרב 4 ידוע שעד 1.
– סומק ישר משיג לשלם לו של 5 עד ל 1.

לשלם לו פלוס זוג


– זוג לוקח כסף על ידי 1 עד הרגע 1.
– סומק מקבל תשלום של 4 ועד ל תמלול משפטי .
– סטרייט מקבל 6 עד ל 1 לשלם לו.
– שלוש בניחוחות רוצים לשלם לו על ידי 26 ואפילו עד 1.
– סומק הישר מקבל הוצאה כספית על ידי 40 ועד ל 1.

זכור את הטיפים הבאים במטרה לאפשר לאסטרטגיה שלך:

– אם יש לכם מלכה או גם טוב יותר, הימור אודות ה- Pair Plus. נוספת, קפלו.
– סוכן מקבל מלכה כ- 66% מהזמן.
– לבית יתרון בידי 3.4%.

Leave a comment

Your email address will not be published.