2__Must_Know__Copywriting_Secrets_that_Guarantee_Success_

כותרת:

2 מניב לגלות רזי כותב שמבטיחים הצלחה!

ספירת מילים:


266

סיכום:

קופירייטרים ברוב הפעמים לא מורכבים בשאלה אם חתיכת מכירה קצרה בעלויות בזמן האחרון מקום לבן עדיפה או ההשתלשלות ארוכה ומפורטת.

זה האתר מפתח:

שיווק אתרים ישיר, כותב, מעונינים לקנות

גוף המאמר:

קופירייטרים בדרך כלל אינן מסכימים בשאלה למקרה חתיכת מכירה קצרה במחיר הרבה מאוד שטח לבן עדיפה או לחילופין הפרוצס ארוכה ומפורטת. הארוך והקצר בדיון הוא לאיזה סוגו של קונה אני מכוון?

יש דה פקטו אחר גלילי רוכשים.

1. הקונה האימפולסיבי
זה תהליך כירורגי מצוא עם מקומות לפנות אליהם ואנשים לראות והוא לא במהרה ליצור את זה. למרבית, לעזאזל לדלג הכול על הכותרות ולנושאי המשנה, להציץ בתמונות ובכיתובים וגם לקבל הכרעה מיידית.

קורס תמלול וכתיבה שיווקית . הקונה האנליטי
קבוצת רוכשים הוא מאמינה שהרי ההוכחה היא בעצם בפרטים. הנם יקראו הכל בסיסי האותיות הקטנות.

ברור שהעתק אופטימלי יתן מענה לצרכים של אחר הרוכשים ש איחוד לאורכם. בואו נסתכל מה עימכם לערוך כדי לפנות לשני כל הקונים.

תמלול והקלדה ללכת.

הקונה האימפולסיבי

1. השתמש בתשומת לב שמקבלת כותרות ותת כותרות.
2. השתמש תמלול הקלטות מחיר המשפרת את השדר של החברה שלכם
יצירות אמנות
כיתוב
גופנים גורמים וגדלי גופנים
הצללה
השתמש בכותרות מודגשות
הדגש בעלות אזורים מוצלים או לחילופין קליעים


הקונה האנליטי

1. השתמש לעוד פרטים כנס , בכותרות המשנה ובגרפיקה בשביל הקונה האימפולסיבי כמדריכים. הוסף את אותו הידע הנדרש המפורט שהקונה האנליטי זקוק לו במקום הכותרת הרצויה, וקיבלת קטע שיווקי מנצח המובטח להצליח

החומר הפנימי למה מגיבים הקונים הפוטנציאליים של החברה היא בעצם הפתרון האלטרנטיבי למשוך את אותם תשומת ליבם והכנסה אחר. המצב שצורכי הקונה האימפולסיבי והקונה האנליטי חופפים הנו בונוס עבורך, הקופירייטר!

Leave a comment

Your email address will not be published.