5_Strategies_to_Help_You_Buy_the_Company_from_Your_Boss

כותרת:

עשר אסטרטגיות שיעזרו לכל המעוניין להדפיס אחר בית העסק מהבוס שלכם

ספירת מילים:

1003

סיכום:

קליינטים שונים נהיים אחר חלום ההקיץ מסוים לתכנן הבוס למציאות בדמות "רכישה ממונפת". תכנון החדרתה ממונפת נעימה היא מעניינת, והקפדה בדבר יצירת העסקה פעמים רבות עושה את אותה ההבדל של בהתקדמותו כללית לחורבן כלכלי. להלן 5 אסטרטגיות שיש לנקוט כדי ליצור החדרתה ממונפת נעימה.

<img width=”456″ src=”http://magnitola.org/attachments/usiliteli/18985d1241719998-Magnitola-Avtozvuk-dscf2508_thumb.jpg” />
מילות מפתח:

כניסתה, כניסתה ממונפת, אגודת רכישה, רכישת ספקים, לבחור הבוס שלכם, ארגון שכירת רשויות, מעבר ענייני, משא ומתן לרכישה עסקית, האם לעשות את ההדפסה העסק של החברה, כיצד עוזרות מעונינים לקנות תאגידיים, פונים למעצב רק את אתה, ג’ון רדיש

גוף המאמר:

זכויות יוצרים 2006 ג’ון ג’יי אדמדם

"אם לא מורכב אני בהחלט הבוס," היא חלום בהקיץ שכנראה חוזר אלפי דורות. בימים אלה, שנתיים מתמיד, קונים עשירים עושים אותה את בהקיץ למציאות והבוס החיים את הצעת החוק לעתים קרובות. התופעות ידועות כ"קנייה ממונפת "והיא יכולה להתעסק בשבילך.

סיפורים על לקוחות, איגודים ו / אם מעודדים אופרצייה של משלו שקונים את אותה חברותיהם הקיימים באופן קבוע בעיתונות העסקית. לרוב סיפור שכזו מצביע הכול על זה שהבעלים החדשים לקחו אודות עצמם חוב בעל משמעות לעשות הרכישה והשתמשו בנכסים העסקיים להבטחת הלוואותיהם. זה הזמן מה שמופיע בעיתונים, אילו מה מידע רכישה ממונפת ממשית מסוגלת לשאת תובענית, והקפדה אודות יצירת תעסוקה יבצע לעתים קרובות את ההבדל של בהצלחתו גדולה להרס פיננסי.

כך מפתחים תוכנית פעולה מוצלחת: ראשית, בדקו קר, קשה, הסתכלו על אודות מגרש המכוניות. באופן היית הבוס, היית יעשה זו בצוקה משמעותית יותר, עד בצוקה משמעותית יותר, מעניק המנהיג הנוכחי? תעד את אותן מחשבותיך ובנה לעצמך התרחשות כתוב. נעשה קשוח. כתוב את אותה התוכנית של העסק שלכם ותעד את אותה. פרויקט עסקאות והכנסות עתידיות בעבור חפצים / פעילויות ישנם שלך בחמש התקופה הבאות. לעומת שלעסק עשויים להיות נכסים מרשימים (אדמות, בניינים, כלים, פריטי אספנות, אנשים, חוזים) בסיסי לכן מושם לאותו אחד עתיד בענף, העסק שלך בבעיה.

כאן מאוד מכן, שאל את כל עצמך כאשר מצויים אזורים חדשים לצמיחה שכדאי לנצל במבנה ההון (חוב בתוספת הון עצמי של העסק שלכם בהנהגתך) בעת 10 השנים הבאות. הוסף את אותן נתוני המכירות והעלויות לתחזיות הראשוניות שלכם. ראה על מה נראים רישומי התועלת החדשים של העבודה. זכור כי סידורים לרוב מתומחריםב 2 שנים ובתי עסק מרוויחים הרבה פחות, לא פחות מ בגדר הקצר, היכן שהינכם עלול לייצר – זה מוגדר פעילות ההקמה. תן לעצמך קצת אזור וקצת חדר השקעה.

מעכשיו שסע אחורה והסתכל בקהילה אובייקטיבית אחר, רק הפעם התמקד בהערכת עסקאות הנדל"ן. זה הינו את אותם בדיקה של הנאותות שלך ובכל שהיית מועסק בקהליה, הינו דרוש לעקוב נפרד יותר מידי צעד. בקש מהבעלים לספק לי לעיין בהחזרי מס, דוחות כספיים ומסמכי פירמת מיוחדים. הקפד לדבר אלו שיש להן רואי החשבון של החברה, עורכי המשפט ויועצים נוספים. שוחח וכדלקמן שיש להן בעלים, פקטורים ועובדים מגוונים. וודא משאבי בענף הנדל"ן אם מתופעל נורמות ומידע סטטיסטי. במידה נראה שמשהו לא הגיוני, או שמא שנראה אם לא בהבטה אינטנסיבית הוא, בקש בניית אחר. קנייה של כל כך בניין ציבורי, בייחוד העסק שקרוב לחדר, הגיע למשל להדפיס מבנים ישן – החברה שלך מכיר שיש שלדים וחריקות, ולמרות שחלקם חמודים ומלאי מצויות, רובם הינם רוצחים אמיתיים.

החששות הסביבתיים, ובינהם, פוסעים וגדלים בחשיבותם ואסור להתעלם מתוכם. בית העסק הפיננסי של העסק שלכם ככל הנראה ידרוש הערכה סביבתית בידי כל כך נדל"ן שנרכש, ואם קיים תקלה, זה הזמן תלוי להשפיע המתארת את עבודה באופן משמעותי. באחד המקרים, חוויתי זמן ש הניקיון הסביבתי מחק את אותם הרווחים אצל המשווקים ומבריק מהעלויות עומד על הועברו לקונה.

ברגע שהינכם מרוצה שיש לך אחר הידע הנדרש המציאותי הכול על חברת, בצע 10 חישובי הערכה הכול על שוויה. נראה שחלק מהחברות מוכרות למכפיל הכנסות, חלקן מוכרות בתבנית מחירי רכוש בתוספת וותק, חלקן מוכרות בפרמיה משמעותית המתארת את פני מספרי הערכת מחיריהן של, לעומת שאחרות רבות מוכרות על פי מודלים מתוחכמים. אין כלל נחיצות הולם בשביל פירמה כזו או אחרת. לראות כמה לשלם ותחת אלו מ תנאים הנם המרכזיים להבטחת עתידך. וכאן אני מתחיל תמיד בפרוייקט המנסה לרוב לארוז משא ומתן המתארת את הרכישה.

ברכישת המשרדים מסוים, ​​אני לעולם רואה לנכון לרוכשים לשאוף לשלוט בתנאי שטח ובשום פנים ואופן מותר שיהיה אלו שיש להן. ערב כמה תקופות הצלחתי למסד משא ומתן אודות טרנסקציה בשערה הידוע והקונים הפנימיים היוו רחוקים הגיע מזה בפסקי בית הדין סביר בלבד בקשר ל סכומי בית העסק. בבניית עבודה הצלחנו או לעצב חוזה חבר הנמצא על PSD ערך נוכחי נטו (אם היית שהמזוזה לשלוח את החפץ במזומן היום) שווה למה שהקונה רצה לבצע תשלום, אלו מ סך הדולרים בידי סכום המכירה בתוספת ריבית היו שנתיים מהיכן שהמוכר ביקש במקור. בזמן 5 שנות הנכס מצד המשתמש הוותיקים לחדשים הושוו פיצויים והטבות ואחד המרכיב החדשים השתלט בדבר הנשיאות בזמן הזה השלישית. לגשת בעדינות במשא ומתן ולהיות גמיש בתנאים הוביל למעבר ראוי בצורה ניכרת.

בו ברגע שיש לך את העסקה שאנחנו מוכרחה, האם תשלם עליה? יש הרבה פתרונות נוספות למימון רכישה – רכישה ממונפת אינה אחר. פירוט קצרה כוללת: ערכו והקרדיט האינדיבדואלי של העסק ושל עמית כל הקונים, המשתמשים, החברים שלך; בנקים; תוכניות הלוואות ומענקים אתרים ופדרליות; משקיעים ותיקים ובעלי הון סיכון. השתמש במאגרי מסוג זה ע"מ להגדיל את כרגיל את המעלות הרכישה המסופק בידי מגרש המכוניות הנרכש ועל ידי המשווקים עצמם. הקמת החבילה הפיננסית שתרצו תותקן בדלת ההבדל מצד בהצלחתו לכישלון ככל שעובר בימים אלו. תוכלו באופן ממוצע מכיוון 2-6 ירחים לראות וליישר הוכחות מימון.

עתה, אחרי שביצעת את שבו אנו עובדים לפניכם, אכן לא רכשת משרד. כפי שהוזכר, זה הזמן אינן יהיה שלך עד ל הסגירה. לאחר מכן דריכה באופן אישי, מכיוון שעסקאות רבות מתפרקות בפגישת הסיום או לחילופין לפניה.

לאחר שהעסקה נחתמת ונחתמת, עליכם להעניק. החברה שלך כעת בעליו הגאה שלכם. הבוס הישן שלנו אינם מתלהם. רכשתם רק את ההזדמנות והפכתם ליזמים. במידה ויש בבעלותכם חשבונות ועובדים לתת תשלום. יש לכם פריטים ו / או לחילופין פעילויות להבטיח. וגם, ניגשת למאמץ מהסתכלות עסקית חסרת שטויות שאמורה לתת סיוע להגביר את הסבירות להצלחה שלנו. ה"באק "עכשיו מפסיק איתך. זה הזמן מרגיש נפלא, וכן אם זה בדם שלכם, התחושה תתעכב תקופות. מזל טוב ובהצלחה – עכשיו אני הבוס.

Leave a comment

Your email address will not be published.