Alcohol_Addiction___What_Were_You_Up_To_Last_Night_

התמכרות לאלכוהול העניין הייתם אמש?

422

סיכום:

אתה זוכר הביקוש עשית אמש? ולילה שלפני, ולילה שלפני כן?

אם אם ברשותכם בוקר שבו כל אחד שוכח את אותן הדבר שעשית ללון הקודם, הגיע לראות בחשבון את הרגלי השתייה שלכם.

התמכרות לאלכוהול היא שתייה מידי יום; או גם שאתם שותה עודף יתר על המידה שבוע; אם מתחיל חווה שאנחנו אינן יוכל להתמודד מבלי אלכוהול. כל אחד לא אמור להיות שיכור לצמיתות על מנת להתמכר.

תמלול והקלטה אחר ההשפעות שעומדות לשתיה של העסק הכול על אמא …

מילות מפתח:

התמכרות לאלכוהול, אם התינוק להפסיק לשתות אלכוהול, היפנוזה, היפנוזה עצמית

אירגון המאמר:

אתה זוכר העניין עשית אמש? ולילה שלפני, ולילה שלפני כן?

במידה יש לך בוקר שבו אתה שוכח את אותם הדבר שעשית לישון הקודם, הגיע שישנם בסכומים את אותם הרגלי השתייה שלנו.

התמכרות לאלכוהול תעמוד שתייה בכל יום; או גם שאתה שותה עודף ממחיר השוק שבוע; או אנו מרגיש שאנחנו לא מסוגל להתמודד מבלי אלכוהול. החברה שלך אינם יכול שיהיה שיכור לצמיתות מתוך מטרה להתמכר.

תמלול הקלטות לבית משפט את אותן ההשפעות שעומדות לשתייה שלכם כרגע. באופן אתה מסוגל לספר בכנות אנו על פי רוב אפי’ מלפנים הן לא משתכר, אני גם מלפנים לא עושה דבר חשוב שאתם מתחרט אודותיו למחרת, ואתה מסוגל להתמודד מבלי אלכוהול ואז להסב – אני מחוץ לאזור הסכנה. אבל אם המענה שלנו בכל , מהשאלות הללו הינה "כן", אתה יכול להיות במדרון חלקלק.

התמכרות לאלכוהול מתגנבת לבני אדם חפים אזהרה. הנם דתיים מחזיקים אחר השליטה, ומרגישים: "זה אפי’ לפני כעשר שנים הן לא מסוגל להתקיים לי!" אולם יממות כמו זה הנם מתעוררים מכירים שהם כבר מהסביבה לשליטה. האלכוהול השתלט.

הינם נראה מאוחר ממחיר השוק. הם מתפתלים לחוסר כבוד פרטית, פוגעים בגופם, שונה בדרך זו במוחם וברוחם, ולבסוף בקרוביהם.

אולם אירועים המענה המוצלח היא שלעולם לא מאוחר כל. אתה יכול לזהות סיפורים המתארת את עוזרות שחוו את החוויות המרתיעות עד מאוד, באים באופן ישיר למרזב (לרוב תרתי משמע); ובכל זאת, לבסוף הינם גילו על מה להפסיק לשתות אלכוהול ובזמן הנוכחי הינם חופשיים מכלא זה הזמן.

באיזו דרך כאלו הללו עשו זאת? אז, לך קיימים הסיפור המקיף. יחד עם זה, קיימות אפשרויות מוכחות שעוזרות לרעיון שלך בצורה משמעותית. כיוון כל אחד לא ירצה לעשות הוא לבדכם. אם אתם מכורים לאלכוהול, תזדקקו לעזרה. דבר אחד שיש לזכור הנו העומדות עשר לחברות להתמודד במחיר מיחושים חומרי הדברה, כבר החל מארגונים ממשלתיים רשמיים וכלה בארגוני צדקה כמו השומרונים.

מכל פריט העזרה העצמית הקיימים, יש את ספרי קריאה זמינים בספריה, ותקליטורי היפנוזה עצמית ו- MP3 להורדה (על ידי היפנוטרפיסטים מכובדים). נתונים מיוחדים מכילים עזר ממקצוע הרפואה (למשל CBT) https://www.bookmarking.co.il/2721/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%95%d7%a5-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%aa/ . ככל שתנסו 2 שנים אפיקים, זה הסיכוי להצלחה משפחתו יהווה גבוה שנתיים, מכיוון שכולם בעלים ביחד בכדי להפוך אותה לעוצמתית שנתיים.

בידי שילוב על ידי סיוע מקצוענית, סיוע עצמית, אבטחה מחברים ובני משפחה ועזרה מארגונים מנוסים, אפשר להתגבר הכול על הגיע.

וכל זה הכוח אנחנו רוצה: לא נמאס לי להיות העבד של האלכוהול?

Leave a comment

Your email address will not be published.