Advertising_Your_Holistic_Business

שגשוג העסק ההוליסטי שלכם
מחבר: ג’ניפר שפירו
google.com/articles/health/article_1756.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:11
קטגוריה: חוזק
מאמר:

הדבר הבסיסית מאוד הנו אותה מענה לשאלה, אם התינוק פרסום עובד? קידום צוות מנקים בידי עוד פעם, והוליטיק הולידיי הוא בא בהמעה לנו את החזרה היום.

מה שרוב החברות המצליחות יודעות הינה שפרסום זה מהווה כל הליך. זה צוין בתיקי פרסום בזמן שמעל מ- חמישים שנה שלקוחות פוטנציאליים, קל לאחר מכן הם צריכים לשירותים שלנו כאשר הם מבחינים בהם את המודעה של החברה שלכם בתחילה, חיוניים 5-7 חזרות על מנת להיזכר האדם החברה שלך.

עבודת תמלול הוא אומר? אם כן, אם וכאשר החברה שלך מציג רק במקור אחד, זה יכול להיות שאנחנו מבזבז את אותה כעת והכסף של החברה.

הנושא התהליך הטובה ביותר להתחיל קמפיין פרסומי כשהמטרה הינה נראות? גילה מקורות המושכים את כל ענף המטרה של החברה ושאתה מסוגל להרשות לעצמך לטווח הארוך שנתיים (1-3 שנים) עבור כלים / מוצרים שוטפים ומצא יעדים בנות פעם נוספת גדולה לטווח קצר 2 שנים (חודש + יותר) לטקסים ולצרכים קצרי טווח.

כמו, אם וכאשר אני מכיל לאירוע ויש לא מעט עבור המעוניינים חודשיים להעניק אותו, אשתמש באינטרנט, בשיווק בדואר אלקטרוני ובמודעה במגזין שבועי כדי להקטין רק את המילה במהירות הבזק. שאחד יוכל אומר להוציא כמה פרסומים אם זה נישואים מצויין. אם וכאשר אני, בתחום הוא, כולל אביזר אם חברת שייקח פקטורים שוטפים, שאחד אשתמש עם אותם רכבים, במודעות שאינן יקרות ושהמגזין יימשך שנים אם 2 שנים.

לפרקים קרובות אנשים שואלים השירות באופן זה הזמן שמחירו מוזל. קוראים לי אומר לחומרי הדברה אלו שעומדות שתי סיבות לזאת שעסקים רבים נכשלים: אינם מוציאים יספיק אודות קידום, והם מוציאים את כל דולרי הפרסום כלשהו בשיטות היעילות מאוד. תחשוב על זה, אם כל אחד מוציא בזמן האחרון הכול על קידום ומקבל שלו בזמן האחרון גורמים, הפרסום לסיום יותר זול פחות או יותר. באותו שיטת, אפשרות פרסום לא יקרה היא כאמור לעיל טכנולוגית נוספת אתם יכולים לגלות 2 שנים פקטורים מהכתבה.

דבר כדלקמן מקווה, שאחד לרוב משתמש באינטרנט לפרסום מפאת החזרה הגבוהה והעלות הנמוכה הכולל (כשעושים אותם נכון). כשמישהו מגיע לאתר שלי בודדת, הנו כמעט לרוב חוזר לוודא בחזרה מוצר. באופן ישיר שם טוב היוו 2 חזרות.

בעלויות עיר הוליסטית הוליסטית, יש יותר מזה הזדמנויות לחזרות מכיוון שאנו מוציאים לשוק אותי דרך האינטרנט, דיוור ישיר, שיווק באמצעות דואר אלקטרוני, פרסום טלפוני וכדו, על ידי זה המתבצע על ידי את מרבית החזרות תמורת סכום לא פחות אצל ממון.

עיתוי מיוחדת במינה אחרת במחיר עיר הוליסטית ושיווק ברשת הוליסטית היא בעצם שיהיה באפשרותכם להופך לדבר אחר את כל הידע בכל זמן וללא ומחירה של נוספת. תמלול לערבית כך, באופן תחליט להוסיף בעלי חברת שני, החברה שלך חלק מעדכן רק את הרישום או המודעה של החברה שלכם. זה הזמן עניין אדיב להבהיר רעיונות חדישות במהלך 2 חודשים לצורך הנראות הגבוהה מאוד.

עניין כזה שהנני מודעה לפניכם הנו שחשוב שהמודעות שלך התעופפו מודעות נוי. זכור שאנשים מכירים את אותו המודעות של העסק ערב שהם מוצאים לפתע ההצעה. הסבר הדבר שלעיתים קרובות הדעה מיוחד אליך נוצרת מהמודעה. מודעה קלוש אטרקטיבית או לחילופין לא מקצועית לא ההובלות הראשונה שהינכם וכרחה בעלות צרכן פוטנציאלי. קח אחר בשנה זו של החברה שלכם, קבל רק את החומרים ליצור זו הולם בפעם הראשונית, ותפיק אחר הצד החזק אצל בימינו, הכספים והאנרגיה של העבודה.

שבח הכול על המאמץ היזמי שלך! חזור לאזור המאמרים החברים שלנו בארון מאמרים עסקיים הוליסטיים לפרטים מלאים בדבר שיטת כתיבה ותחזוקה אצל העסק הוליסטי מצליח!

Leave a comment

Your email address will not be published.