Steno Transcriptionists – המוצלח שבטובים במדינות שונות בעולם תמלול

המלץ המתארת את קישור לינק הערות הדפס מאמרשתף עמוד זה בפייסבוקשתף מאמר הגיע בטוויטרשתף עמוד זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-שתף קישור זה בשנת שתף לינק זה הזמן ב-Redditשתף מאמר זה ב-
סטנו מתמלל. מה זה העסק שלך יכול לבדוק אחר עצמך? אז, אנחנו מדברים על בתמלול הקשור למשפט שהוכשר ככתב נכסי נדל”ן משפט ומשתמש בציוד ובתוכנה לדיווח נכסים הדין על מנת לתמלל שכבה אודיו. מידי פעם הינם מוסרים בדירה שבית הדין אודות תמלול הקלטות מחיר . לעיתים הנם כתבי בתי בית הדין בדימוס, ולעיתים הנם הפרמטר שהנני מכנה “טווינרים”, תלמידי דוחות בתי המשפט שסיימו את אותן לימודיהם בכל דירה הדין לדיווח וגרים במדינה שדורשת הסמכה לאומית כדי לעבוד אך הם עדיין אינן עבור את אותה בחינה ההסמכה הלאומי.

אינן משנה מה חיוניות בחייכם, מתמללי סטנו הם מתמללים משפטיים מהשורה המקדימה ש היו יודעים ומאומנים ביסודיות באנגלית, דקדוק, איות, מינוח משפטי, הליכים משפטיים ומהירות ודיוק. על מנת לסיים רק את לימודיו בנכס הצבע לדיווח בנכס המשפט, תלמיד ש ללכת למהירות השגת 225 מילים בדקה. מחמת הכשרה הינה, לתמלול סטנו קיימים המהירות, הדיוק והידע לתמלל קובץ שמע מעניינים בנפח גדול במינימום התרחשות ובכמות הדיוק הגדולה.

חפשו, כמו, קלדנית שיבכולתה איך לכתוב 90 תווים בדקה, שהדבר פנומנלי, והשוו זאת לתמלול סטנו שמסוגל לכתוב, ובינהם, 180 מילים לדקה, הרבה מאוד מלמטה לשיעור הסיום הנדרש לכתבי דירות מגורים החוק. מתמלל הסטנו יכול לכתוב את הדירה במהירות כפולה ומאפשר שנתיים סיטואציה לעריכה והגהה שיביאו לתמלול נאמן שנתיים.

כל בן אדם בענף באספקת שבית הדין מזהה את אותם השווי על ידי היוצר נכסי נדל”ן המשפט. הינם יודעים שיובטח להם התמלול ברור, מדויק ומופק טוב מחמת ההכשרה שעבר חיבר מבנים החוק. מתמללי סטנו הם כתבי בית הדין בהכשרה. מקצוענים משפטיים יכולים להיות בטוחים ובטוחים לאותה טיפול ותשומת לב לפרטים בין מתמלל סטנו כפי שהם מקבלים מכתב נכסים החוק. מתמללי סטנו יודעים בדבר האחריות והחשיבות העצומה אצל תהליך משפטי מחמת הכשרתם, לפעמים מאזינים לשמע שתי פעמים אם שלוש על מנת לתת רק את דיוק החומר. הליכים משפטיים אלו או אחרים מיוצרים מ להביא למאסר אם קנסות עבור כמו זה מורכבים. עורכי דין ושופטים מעדיפים פרוטוקול חד אצל הדרך כדי לקבל תכנונים בתהליכים חשובים כמו אלו. עורכי דין מןשפעים ואלו בראיונות או גם בהצהרות במשימה הגילוי כדי להתקין את אותם התיקים שלכם. ישנה ערך עליונה שתמליל מילולי יהווה מצוי עבורם בתהליך קבלת ההחלטות והגילוי שלהם.

בסך הכל, תמלול קבצי אודיו סטנו היא מחיצת גבס גדול ומעניין עבור אנשים רבים בדרכם לתכנן כתבי בית בית הדין. זה יעזור לתלמיד לחדד את אותם כישוריו וזה יעזור לעורך המשפט להכין את תמלילים ותיקים שהם רגילים לקבל מכתבי מקומות מגורים החוק שהם עוסקים בהם שוטף.

Leave a comment

Your email address will not be published.